• De ALV 2019 was tevens de laatste officiele ALV van voorzitter Hans Hesselink. Na 5 jaar penningmeester te zijn geweest en 3 jaar voorzitter heeft Hans besloten de voorzittershamer over te dragen.

  Vandaar dat F.C. Den Helder op zoek ging naar een nieuwe voorzitter, helaas is deze vacature nog niet ingevuld.

  Wat doet de voorzitter?  Naast het voorzitten van bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ALV betekent dit dat hij of zij oog heeft voor het reilen en zeilen van F.C. Den Helder, mensen stimuleert en eventueel knelpunten signaleert.

  Samen met de overige bestuursleden ontwikkelt de voorzitter ook een visie over de koers die F.C. Den Helder moet varen en op nieuwe ontwikkelingen.

  Het algemeen bestuur (DB + commissies) komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.

  De voorzitter vertegenwoordigt ook F.C. Den Helder naar buiten toe. Overigens kunnen ook andere bestuursleden externe bijeenkomsten namens F.C. Den Helder bezoeken. Dat hangt af van de aard van de bijeenkomsten.

  Belangrijk is dat je hart hebt voor F.C. Den Helder, soms het voortouw neemt, stimulerend bent en oog hebt voor F.C. Den Helder in het algeheel.

  Wil je meer weten? Voel je ervoor? Neem contact op met 

   

  Willem Nanninga

  06-513 008 53

  penningmeester@fcdenhelder.nl

   

  Arnold Eisma

  06-542 036 38

  secretaris@fcdenhelder.nl