Vacaturekrant

F.C. Den Helder vacaturekrant vrijwilligers

Voetbalvereniging F.C Den Helder is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers.

Momenteel zijn er ongeveer 200 vrijwilligers actief.

De ene vrijwilliger besteed meer tijd aan F.C. Den Helder dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele krachten, echter dit zal leiden tot een forse contributieverhoging, wat het bestuur als ongewenst heeft bestempeld. Tenslotte willen we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar maken.

Is vrijwilligers werk iets voor u ?

F.C. Den Helder heeft ongeveer 200 vrijwilligers die professioneel en vakkundig invulling geven aan diverse taken. Daarbij speelt niet alleen sportiviteit maar ook gezelligheid een belangrijke rol. Wellicht verruimt ook u uw sociale contacten binnen onze gemeente door deel uit te maken van deze groeiende groep mensen.

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid

1. Voetbalvereniging F.C. Den Helder doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging.

2. Voetbalvereniging F.C. Den Helder vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daar in bij en hebben daar zelf baat bij.

3. Behoudens enkele uitzonderingen wordt door Voetbalvereniging F.C. Den Helder geen geldelijke vergoeding gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Eventuele onkosten gemaakt voor de F.C. Den Helder worden na overleg vergoed.

4. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij Voetbalvereniging F.C. Den Helder. Een vrijwilliger een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag geen sprake zijn.

5. Voetbalvereniging F.C. Den Helder stimuleert vrijwilligers cursussen te volgen. Bijvoorbeeld voor trainer- en scheidsrechteropleidingen.

6. Voetbalvereniging F.C. Den Helder zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen.

7. Het moet leuk zijn om bij Voetbalvereniging F.C. Den Helder een functie uit te voeren

8. Mensen kunnen makkelijker gevraagd worden voor een functie als het takenpakket beschreven is.

 

F.C. Den Helder is op zoek naar:

 

Voorzitter

 

Wat doet de voorzitter?  Naast het voorzitten van bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ALV betekent dit dat hij of zij oog heeft voor het reilen en zeilen van F.C. Den Helder, mensen stimuleert en eventueel knelpunten signaleert.

Samen met de overige bestuursleden ontwikkelt de voorzitter ook een visie over de koers die F.C. Den Helder moet varen en op nieuwe ontwikkelingen.

 
Het algemeen bestuur (DB + commissies) komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.

De voorzitter vertegenwoordigt ook F.C. Den Helder naar buiten toe. Overigens kunnen ook andere bestuursleden externe bijeenkomsten namens F.C. Den Helder bezoeken. Dat hangt af van de aard van de bijeenkomsten.

 

Belangrijk is dat je hart hebt voor F.C. Den Helder, soms het voortouw neemt, stimulerend bent en oog hebt voor F.C. Den Helder in het algeheel.

 
Wil je meer weten? Voel je ervoor? Neem contact op met 

 

Willem Nanninga

0651-300853

penningmeester@fcdenhelder.nl

 

Arnold Eisma

0654-203638

secretaris@fcdenhelder.nl


 

Functie Scheidsrechter jeugd

Plaats in de vereniging Onder het Jeugdbestuur

Tijd 2 uur per week

Taken 

 • Op  de  hoogte  te  zijn  van  het  Normen  &  Waarden  F.C.  Den  Helder  (gedragsreglement) en hiernaar te handelen; 
 • Het fluiten/leiden van wedstrijden en toernooien;
 • Tijd bijhouden, doelsaldo en overtredingen noteren;
 • Controleren speelveld en doelen;
 • Ballen en grensrechtervlaggen meenemen en inleveren;
 • Reglement KNVB toepassen;
 • Eindstand en overtredingen doorgeven aan wedstrijdsecretariaat;
 • Afhandelen digitaal wedstrijdformulier.

 

Functie Scheidsrechter senioren

Plaats in de vereniging Onder de technische commissie

Tijd 2 uur per week

Taken 

 • Op  de  hoogte  te  zijn  van  het  Normen  &  Waarden  F.C.  Den  Helder  (gedragsreglement) en hiernaar te handelen; 
 • Het leiden van wedstrijden en toernooien volgens de regels van de KNVB;
 • Reglement KNVB toepassen;

 

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerkzaamheden ??         

 

          

                               

 

Ouders graag gezien !!

 

Van de ouders van jeugdleden wordt enigszins verwacht dat zij in het belang van de club en daarmee van hun kind, een bijdrage leveren aan de organisatie van de voetbalactiviteiten, zoals:

□      Administratieve kracht contributieadministratie

Met de computer bijhouden van grootboek- en debiteurenadministratie, maken en administratief verwerken van contributienota's. 

□      Administratieve kracht voor de ledenadministratie

In de computer verwerken van de gegevens van leden, vrijwilligers, sponsors en relaties.

□      Administratieve ondersteuning Algemeen Bestuur

Incidentele administratieve klussen. Oproepbasis/onregelmatig.

□      Coördinator Wedstrijdsecretariaat

Coördineren van het wedstrijdsecretariaat op wedstrijddagen, optreden als gastheer/vrouw, koffiezetten, telefoon beantwoorden, sleutelbeheer, digitale wedstrijdformulieren, schoonmaakwerkzaamheden.

□      Assistentie Wedstrijdsecretariaat zaterdag 

Assisteren op wedstrijddagen, optreden als gastheer/vrouw, koffiezetten, telefoon beantwoorden, digitale wedstrijdformulieren, schoonmaakwerkzaamheden.

□      Assistentie Wedstrijdsecretariaat zondag

Assisteren op wedstrijddagen, optreden als gastheer/vrouw, koffiezetten, telefoon beantwoorden, digitale wedstrijdformulieren, schoonmaakwerkzaamheden.

□      Technisch jeugdcoördinator

□      Leider/trainer

Leider/trainer zijn van een team bij de wedstrijden: coördineren en coachen Bij voorkeur duo’s: twee leiders per team. Contactpersoon is de coördinator van betreffende leeftijdscategorie.

□      Clubscheidsrechter jeugd veldvoetbal 

Wedstrijden fluiten.

□      Clubscheidsrechter senioren veldvoetbal

Wedstrijden van seniorenelftallen zowel op zaterdag als op zondag fluiten.

□      Kantinemedewerker

Het verzorgen van de versnaperingen tijdens de reguliere wedstrijden/toernooien en andere activiteiten. Assisteren bij de schoonmaak van de kantine en toiletten.

□      Webbeheer - Assistent Webmaster

Ondersteunen van de webmaster bij technisch onderhoud aan de website.

□      Coördinator intern tv-circuit

Het via de computer plaatsen van informatie - zoals uitslagen, standen en sponsoradvertenties - op het interne tv-circuit.

□      Lid Evenementencommissie

Coördinatie van evenementen zoals feestavonden. 

□      Organisator Grote Clubactie

Coördineren van de lotenverkoop, distributie van formulieren, administratie, afdracht van de opbrengsten. In augustus, september, oktober en november 

□      Lid intern Onderhoudsteam

Onderhoud aan en om de gebouwen op het terrein alsmede schoonmaken van de kleedkamers 

□      Toezichthoud(st)er trainingsavonden

Toezicht houden tijdens de trainingsavonden, controleren kleedkamers, lichten, materialen e.d.

Bijzonderheden: Liefst in het bezit van BHV/ EHBO evt. met AED

 

Gelukkig zijn veel vrijwilligers bereid zich voor onze vereniging in te zetten. Zonder hen zouden een heleboel zaken niet mogelijk zijn. Maar ze doen het niet voor niets.

Het is namelijk hartstikke leuk om met elkaar in een gezellige sfeer dingen voor elkaar te doen.

Aangezien wij nog enthousiaste mensen kunnen gebruiken, verzoeken wij u vriendelijk onderstaande vragen in te vullen en deze kaart bij het wedstrijdsecretariaat in te leveren.

Het verplicht u tot niets.

Wij gebruiken de informatie alleen om te weten te komen wie bereid en in staat is iets voor de vereniging te doen.

Wij geven geen gegevens van u aan anderen door. Indien u één of meer vragen niet wilt beantwoorden, hoeft u dat vanzelfsprekend niet te doen.

 

Naam en voornaam…………………………………………………………………………………………m /v Geboortedatum…………………………………………………………………………………………………... Telefoon……………………………………………………………………………………………………………..

Lid vanaf…………………………………………………………………………………………………………...

Beoefend de sport vanaf…………………………………………………………………………………………

Beroep …………………………………………………………………………………………………………….

Opleiding(en) ……………………………………………………………………………………………………..

Ervaring met vrijwilligerswerk…………………………………………………………………………………

Bestuurlijke ervaring……………………………………………………………………………………………...

Hobby´s…………………………………………………………………………………………………

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week