• De Ballenactie zit erop: FC Den Helder heeft 47 gratis nieuwe ballen ontvangen!

    Langs deze weg willen wij iedereen die heeft meegeholpen bedanken.

    Deze actie levert onze club een mooie besparing op.

    Met sportieve groet,

    FC Den Helder


    www.ballenactie.nl/fcdenhelder