• Taak omschrijving 2e Voorzitter

  Kerntaken:

  Leidinggeven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen van een voetbalvereniging. Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het hoofdbestuur laat zich adviseren door alle commissies. 

  Functie- en taakomschrijving: 

  • Vertegenwoordigt samen met de voorzitter, de secretaris en de penningmeester de vereniging in en buiten rechte.

  • Mede-verantwoordelijk voor het beleid.

  • De vicevoorzitter heeft a priori niet een vastgelegde taak binnen het bestuur.

  • Hij of zij kan de voorzitter als diens rechterhand ondersteunen.

  • De vicevoorzitter assisteert en vervangt, indien nodig, de voorzitter bij de algemene leiding en de verenigingstaken.

  • De vicevoorzitter is bij verhindering van de voorzitter verantwoordelijk voor het voorbereiden en/of leiden van verenigingsbijeenkomsten.

  • De vicevoorzitter representeert de vereniging in voorkomende gevallen en in enigerlei overleg met de voorzitter (tenzij onbereikbaar).

   

  TERUG