• Taak omschrijving Voorzitter

  Kerntaken
   

  Leidinggeven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen van een voetbalvereniging. Hij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het hoofdbestuur laat zich adviseren door alle commissies. 

  Functie- en taakomschrijving: 

  • Vertegenwoordigt samen met de secretaris en de penningmeester de vereniging in en buiten rechte.

  • Verantwoordelijk voor het beleid.

  • Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.

  • Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de  vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van  officiële instanties.

  • De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.

  • Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.

  • Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.

  • Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en  commissies.

  • Laat zich periodiek informeren door de commissies.

  • Officieel woordvoerder van de vereniging.

  • Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.

  • Bezoeken KNVB vergaderingen.

  • In beginsel aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie, bij  verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.

  • In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

   

  TERUG