• Functie- en taakomschrijving:

  • Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.

  • Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.

  • Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.

  • Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie.

  • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.

  • Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk).

  • Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen).

  • Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.

  • Bezoekt vergaderingen KNVB betreffende competitiezaken, bij voorkeur met wedstrijdsecretaris.

  • Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid.

   

  TERUG