• Taak omschrijving Bestuurslid Algemene zaken

    Organiseert en coördineert het onderhoud van het sportcomplex en voert gesprekken met instanties die betrokken zijn bij het onderhoud, de schoonmaak van de accommodatie, leveranties van goederen en materialen en de gemeente.

    Maakt deel uit van de commissie onderhoud en de barcommissie. kan goed met mensen omgaan en snapt wat nodig is om de vrijwilligers die betrokken zijn, te kunnen verbinden.