Opzeggen

Opzeggen

Opzegging/verandering


Uitsluitend schriftelijk te melden voor 1 juni naar;


Ledenadministratie F.C. Den Helder

Postbus 47 

1780 AA  Den Helder 

 

of mailen naar;

 

ledenadministratie@fcdenhelder.nl

 

Ieder verenigingsjaar begint op 1 juli. Kort daarvoor stellen wij de begroting op voor dat nieuwe jaar.

Daarom dienen opzeggingen van of gewenste veranderingen in het lidmaatschap.

Vóór 1 juni door de ledenadministratie te zijn ontvangen.

Te late ontvangst van de opzegging/verandering leidt automatisch tot verlenging van het bestaande lidmaatschap en tot de daaraan gekoppelde verplichting tot volledige betaling van de contributie voor het gehele volgende verenigingsjaar.

Buiten de door de algemene ledenvergadering vastgestelde bedragen zal aan geen enkel lid korting op de contributie worden toegekend.

Beëindiging van het lidmaatschap zal pas dan worden geaccepteerd indien en zodra aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes, en/of (restanten van) contributie e.d. en/of het inleveren van door F.C. Den Helder in bruikleen gegeven wedstrijd- en trainingskleding en -attributen.

U ontvangt schriftelijk bericht of uw lidmaatschap daadwerkelijk is beëindigd dan wel omgezet.

Opzeggingen of verzoeken bij andere personen, commissies of instanties hebben geen rechtskracht.

B. Overschrijving naar een andere voetbalclub

1. Het lidmaatschap van F.C. Den Helder dient opgezegd te worden vóór 1 juni.
2. De KNVB accepteert overschrijving naar een

    andere club tot en met 15 juni.


Bovenstaande heeft de volgende consequenties:


a) Overschrijving naar een andere voetbalclub, aangevraagd vóór 1 juni, leidt automatisch tot opzegging

    van het lidmaatschap van F.C. Den Helder.


b) Overschrijving naar een andere voetbalclub, aangevraagd ná 1 juni, leidt automatisch

    tot verlenging van het lidmaatschap van F.C. Den Helder.

 

Indien de KNVB toestemming tot de aangevraagde overschrijving verleent houdt dit in dat u lid bent van zowel F.C. den Helder als van de nieuwe vereniging en dat u verplicht bent de volledige contributie bij beide verenigingen te voldoen, terwijl u in door de KNVB georganiseerde voetbalwedstrijden uitsluitend voor de nieuw gekozen club mag uitkomen.

 

Indien u na 1 juni het lidmaatschap opzegt, lopen de contributieverplichtingen nog een seizoen door!!

 

Het stopzetten van contributie kan alleen i.v.m. medische redenen en met doktersverklaring.

Het lid dient hiervoor wel bewijsstukken (doktersverklaring) aan de ledenadministratie te overhandigen.

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week