• “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

   

   
 • Materiaalbeheerder

   Vacant

   
 • Jeugdcommissie

   

  Om alle kinderen beter te leren voetballen, investeert F.C. Den Helder veel in de kwaliteit van haar trainers. Om hier de komende jaren nog meer aandacht aan te besteden werkt FC Den Helder met een Hoofd Jeugdopleiding.

  Zijn voornaamste taak is om de trainers van alle jeugdteams te begeleiden, zodat zij in staat zijn de spelers in hun teams nog beter te trainen. Voor de keepers zijn er wekelijks speciale trainingen door enthousiaste en gediplomeerde keeperstrainers.

  Voor de selectieteams van de jeugd worden trainers aangesteld die hun sporen reeds hebben verdiend en gediplomeerd zijn op het juiste niveau. Ook de niet-selectieteams hebben veelal gediplomeerde trainers. Dat willen we graag uitbreiden zodat alle teams in ieder geval kader hebben met een diploma of certificaat van de KNVB.

  Dit alles kan alleen mogelijk worden gemaakt door een grote groep van vrijwilligers die zich met veel enthousiasme inzet voor de club. Dit betekent dat er een beroep gedaan wordt op alle ouders om een steentje bij te dragen binnen de organisatie van F.C. Den Helder, met als doel te zorgen dat hun kinderen het leuk vinden om te voetballen.

  HET DOEL VAN OPLEIDEN IS NIET ‘KAMPIOEN WORDEN’

  De doelstelling is dat kinderen het leuk vinden om bij F.C. Den Helder te voetballen. Dit kan zowel op hoog niveau in de selectieteams, als in de lagere teams, waarbij het belang van het individuele kind centraal staat. Naast voetbal voor jongens kent F.C. Den Helder ook meisjes- en vrouwenvoetbal.

  In het huidige seizoen komen er in alle leeftijdsgroepen maar liefst 32 jeugdteams uit voor F.C. Den Helder. 

  Voor iedere amateurclub is het belangrijk om te weten wat je met je jeugdafdeling wilt nastreven en bereiken. Is het van ‘levensbelang’ om hoog te spelen met je jeugdelftallen?

  Bij F.C. Den Helder is onze visie gestoeld op twee uitgangspunten:

  • Het belang van het individu goed in de gaten houden;
  • De jeugdteams (selecties junioren) zo hoog mogelijk laten acteren.

  Dit om een doorstroming naar het eerste of tweede elftal te waarborgen. Kampioen worden is mooi, maar voorwaarden scheppen om individueel beter te presteren blijft de kern van het beleid. Daarin speelt de rol van interne- en externe scouting een hele belangrijke rol. 

  Doelstelling van de jeugdcommissie is de jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen:

  Kerntaak:

  • Contacten met en coördinatie jeugdtrainers.

  • Contacten met en coördinatie jeugdleiders.

  • Nevenactiviteiten in de zgn. stille periode.

  • In overleg met de technische commissie de opzet van tijden van trainingen bepalen.

  • Contact met de seniorenafdeling, ivm overgang junioren naar senioren.

  • Contact met de ouders in samenwerking met technische commissie

  • Organiseert wervingsactiviteiten.