Kledinggeld

 

KLEDINGGELD


 

*Elk spelend lid betaald bij aanvang van het nieuwe seizoen €10, = aan het kledingfonds F.C. Den Helder.

 

*Nieuwe spelende leden betalen €10, = bij inschrijving, ongeacht de periode van inschrijving.

 

*Bij opzegging of overschrijving is het betaalde bedrag niet terug te vorderen.

 

*Het bedrag van €10, = zal in de maand oktober van elk nieuw seizoen geïncasseerd worden.

 

*Bezwaren worden niet gehonoreerd, ieder spelend lid dient dit bedrag van €10, = te betalen.

 

*F.C. Den Helder stort dit bedrag op een apart daarvoor geopende rekening.

 

*Deze rekening zal tijdens de kascontrole van de jaarstukken worden gecontroleerd.

 

*F.C. Den Helder heeft tot taak de senioren- en jeugd teams in een net en verzorgd voetbalteneu te laten

spelen.

 

*De invoering van de nieuwe voetbalteneus zal fasegewijs gebeuren.

 

*Deze fasering zal in overleg gaan met de senioren- en jeugdcommissie.

 

*Wijziging die kunnen optreden in het kledingfonds zullen op de jaarvergadering van F.C. Den Helder worden  voorgelegd aan de leden.

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week