• De dames van de kledingcommissie zijn 3 avonden druk bezig geweest om de tenuetassen samen te stellen met de nieuwe Robey tenues.

  Deze keer werden de jeugd teams voorzien van nieuwe kleding, die nog speelden in de verouderde tenues. 

  De trainers/ begeleiders werden in de gelegenheid gesteld om de oude tenuetassen in te leveren en om te ruilen voor nieuwe tenuetassen.

  Gezien de grote hoeveelheid dat uitgereikt moest worden, heeft dit heel veel energie gekost voor deze dames.

  Dit hebben zij met enthousiasme en goede samenwerking voor elkaar gekregen.

  Een groot compliment voor deze dames is zeker op zijn plaats.

  De kledingcommissie bestaat uit Inge Bot, Patou de Leeuw, Sonja van der Graaf en Ilja Sloote (laatstgenoemde staat niet op  de foto’s)