• Kledinggeld

   

  • Elk spelend lid betaald bij aanvang van het nieuwe seizoen €10, = aan het kledingfonds F.C. Den Helder.

  • Nieuwe spelende leden betalen €10, = bij inschrijving, ongeacht de periode van inschrijving.

  • Bij opzegging of overschrijving is het betaalde bedrag niet terug te vorderen.

  • Het bedrag van €10, = zal in de maand oktober van elk nieuw seizoen geïncasseerd worden.

  • Bezwaren worden niet gehonoreerd, ieder spelend lid dient dit bedrag van €10, = te betalen.

  • F.C. Den Helder stort dit bedrag op een apart daarvoor geopende rekening.

  • F.C. Den Helder heeft tot taak de senioren- en jeugd teams in een net en verzorgd voetbaltenue te laten spelen.

  • De invoering van de nieuwe voetbalteneus zal fasegewijs gebeuren.

  • Deze fasering zal in overleg gaan met de senioren- en jeugdcommissie.

  • Wijziging die kunnen optreden in het kledingfonds zullen op de jaarvergadering van F.C. Den Helder worden voorgelegd

  aan de leden

  De jeugd kan voor vragen over kleding, hesjes, sokken e.d. terecht bij Nicolet Bloem

  nikki00728@gmail.com

  Wedstrijdsokken worden eenmalig aan nieuwe leden verstrekt, sokken die vervangen moeten worden, zijn te verkrijgen bij REUS SPORT.