• Historie F.C. Den Helder

  Fusie Club Den Helder is ontstaan uit de fusie tussen HFC Helder en de Helderse Racing club op 1 juli 2001.
  Vervolgens is er op 11 mei 2009 wederom een juridische fusie afgesloten tussen F.C. Den Helder en WGW.
   

  Eerste fusie wordt een feit:  F.C. Den Helder

  Na vele jaren praten met verschillende verenigingen over een fusie is op 1 juli 2001 H.F.C. Helder en H.R.C. gefuseerd onder de naam F.C. Den Helder. In het jaar 2000 hadden H.F.C. Helder en HCSC een samenwerkingsverband met de jeugd om op een later tijdstip te komen tot een fusie. In september van dat jaar werd er contact gezocht met H.R.C. om te praten over een fusie. De naam S.V. Den Helder was al gekozen want onder die naam voetbalde de jeugd van H.F.C. Helder en H.C.S.C.
  Na diverse vergaderingen werd er door alle drie verenigingen een intentie verklaring ondertekend om tot een fusie te komen. Het grote probleem was de lokatie! Waar wordt er gespeeld? Er werd gekozen voor het complex de Streepjesberg en al snel haakte HCSC af. Er moest ook een nieuwe naam worden gekozen omdat HCSC met de al bestaande naam S.V. Den Helder niet akkoord ging.
  De nieuwe naam werd Fusie Club Den Helder
  H.R.C. en H.F.C. Helder gingen door met de besprekingen en er werd een fusie bestuur samengesteld. Dit bestuur bestond uit:
  - Bob Haitsma Voorzitter (H.R.C.)
  - Ron van der Graaf Secretaris (H.R.C.)
  - Bert Ingelse Penningmeester (H.F.C. Helder)
  - Jan Wijbrands Technischezaken ( H.F.C. Helder)
  - Jan Schoonbrood Commercielezaken ( H.R.C.)
  - Willem Oele Jeugdzaken (H.R.C.)
  - Henny Wielens Algemenezaken (H.F.C. Helder)
  - Hans van der Neut Bestuurslid (H.F.C. Helder)


  Na vele vergaderingen, waarin commissies werden samengesteld, en het fusieplan verder werd uitgewerkt, werd op 1 juli 2001 onder toezicht van de notaris de papieren voor de nieuwe vereniging ondertekend.
   

  Tweede fusie tussen F.C. Den Helder en WGW.


  Op 11 mei 2009 is een juridische fusie tot stand gekomen tussen F.C. Den Helder en WGW.
  De naam F.C. Den Helder is blijven bestaan.

  Als gevolg van deze fusie is het nieuwe bestuur aangetreden:
  Voorzitter K. Kuin
  Secretaris D.J. Goedee
  Penningmeester B. Ingelse
  Personele zaken / vrijwilligersbeleid m.i.v. okt "09: Mevr. Mulkens
  Algemene Zaken J. Wijbrands
  Jeugdzaken R. vd Graaf
  Technische zaken J. Waard