• Vanmiddag zijn de drie opgangen naar de tribune in opdracht van de gemeente afgezet met bouwhekken door de fa. Oosterbeek.
    In overleg met juristen en de verzekering is hiervoor gekozen. De gemeente moet “het beste doen om schade te voorkomen”.
    Mocht iemand dan toch nog de tribune betreden dan is het aantoonbaar eigen verantwoordelijkheid.

    Alleen de ruimtes onder de tribune zijn nog bereikbaar voor trainers, de onderhoudsploeg en overige medewerkers.

    Afgelopen dinsdag en woensdag heeft Solid Services B.V.  destructief onderzoek uitgevoerd. De resultaten worden binnen een aantal weken verwacht.