• Beste Leden,

  Graag willen wij als bestuur kenbaar maken op welke wijze wij invulling willen geven aan de verplichte controle op een geldig corona toegangsbewijs.

  Ontstane situatie.

  Het controle toegangsbewijs voor de horeca en de sportkantines is door de Rijksoverheid op 14 september aangekondigd. Een aantal dagen later is voor de sportkantines een kleine versoepeling (afhalen/bestellen zonder toegangspas en de consumptie buiten nuttigen) op deze maatregel gekomen. De ingangsdatum van het nieuwe protocol van de Rijksoverheid is 25 september 2021.
  Het corona toegangsbewijs vanaf 13 jaar en ouder heeft in de samenleving veel reacties opgeleverd. Er zijn voor- en tegenstanders. Het bestuur worstelt net als vele andere verenigingen en net als de horeca met deze maatregel.

  Echter F.C. Den Helder (en het bestuur) heeft zich wel te houden aan de eisen van de Rijksoverheid, KNVB en de Gemeente.

  Om een goede invulling aan het nieuwe protocol van de Rijksoverheid te kunnen geven, gaan wij met het volgende scenario werken
  Hieronder een beschrijving:
  Er wordt voor de leden/ouders/vrijwilligers/bezoekers die om welke reden dan ook geen geldig corona toegangsbewijs hebben, een specifieke ingang gecreëerd.
  Deze ingang is de deur bij het hoofdterras;
  1. De keuken voor eten en drinken is binnen in de kantine en het eten of drinken zelf moet, volgens, in overeenstemming met de eis van de Rijksoverheid, buiten de kantine worden gedaan!
  2. De openingstijden zijn gelijk aan de bar en snackhoek; de bar van 8:30-18:30 uur en de snackhoek van 11-17 uur;
  3. Het eerste deel na de terrasdeur wordt dan afgezet zodat er een duidelijke scheiding in de kantine tussen de keuken en de rest van de kantine.
  4. De controle op het toegangsbewijs vindt door een externe partij plaats bij de deur bij de hoofdingang.
  Bovenstaand scenario ligt volledig in lijn met de mogelijkheden die de Rijksoverheid aan de sportkantines biedt.