Contributie

Aan alle leden van F.C. Den Helder,

Op de Algemene Ledenvergadering van 16 november 2017 j.l. is besloten om de contributie per 1 juli 2018 te verhogen.

De maandelijkse contributiebedragen worden:

Senioren                     € 20,00
JO19 t/m JO14           € 15,50
JO13 t/m JO8             € 13,50
Kabouters                   €   3,00

Niet spelende leden    €   6,00
Donateurs                   €   6,00


Rabobank rekeningnummer: NL44 RABO 0109 0318 22

   
Bovengenoemde contributiebedragen gelden als u een automatische incasso heeft getekend bij de vereniging of als u het zelf heeft geregeld bij de bank om de contributie automatisch te laten afschrijven.

Wij vragen u vriendelijk met bovengenoemde wijziging rekening te houden en per 1 juli 2018 de bovengenoemde bedragen over te maken. Heeft u een automatische incasso bij de bank dan moet u zelf het maandbedrag aanpassen. Geef dit zo snel mogelijk door in verband met de verwerkingstijd. Heeft u een automatische incasso bij de vereniging ondertekend dan hoeft u niets te doen. De vereniging zal automatisch het goede contributiebedrag van uw rekening af schrijven.

Alle incasso’s zullen rond de 24ste van de betreffende maand worden ingehouden.

Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht en vragen u vriendelijk rekening te houden met bovengenoemde wijziging.

Bestuur F.C. Den Helder

Contributietarieven

Senioren
€ 20,00 p/maand
JO19 t/m JO14
€ 15,50 p/maand
JO13 t/m JO8
€ 13,50 p/maand
Kabouters
€ 3,00   p/maand
Niet-spelende leden
€ 6,00   p/maand
Donateurs
€ 6,00   p/maand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabobank rekeningnummer: NL44 RABO 0109 0318 22

Alle incasso's zullen rond de 24ste van de betreffende maand worden ingehouden.

 

Het stopzetten van contributie kan alleen i.v.m. medische redenen en met doktersverklaring.

Het lid dient hiervoor wel bewijsstukken (doktersverklaring) aan de ledenadministratie te overhandigen.

 

 

Contributie commissie

 


Voor vragen kunt u ons ook mailen:

contributie@fcdenhelder.nl

 

==============================================================================

 

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week