• Passie, Samenwerken, Kwaliteit, Vernieuwen, Persoonlijke Ontwikkeling
 • In deze tijd waarin het verenigingsleven als gevolg van het coronavirus vrijwel stilligt, lopen de kosten bij de vereniging voor een groot deel gewoon door.
  De inkomsten zijn in deze periode echter een stuk minder. Met name het wegvallen van de kantine inkomsten zijn een grote tegenvaller ten opzichte van de verenigingsbegroting.
  Het gezamenlijke standpunt vanuit de KNVB en de sport is dat we de kosten die wij met zijn allen maken, zoveel mogelijk met zijn allen dragen. F.C. Den Helder sluit zich bij dit standpunt aan.
   
  De inkomsten uit contributie blijven tijdens de coronacrisis doorgaan.
  Dat is essentieel om de vereniging financieel overeind te houden. Als leden van onze vereniging moeten we juist in tijden van crisis samen de club erdoorheen helpen. 
   

  Waarom loopt contributie door?

  Naast deze morele kant van het verhaal is er tevens een principiële kant die het blijven innen van contributie rechtvaardigt. Als lid van onze vereniging betaal je contributie. Contributie is iets heel anders dan een overeenkomst met bijvoorbeeld een sportschool.

  Bij een lidmaatschap is er, zoals ze dat zo mooi zeggen, geen wederkerigheid van rechten en plichten. Daarvan is bij een overeenkomst met bijvoorbeeld een sportschool wel sprake. Het lidmaatschap bij onze vereniging zegt dus in beginsel niets over het recht hebben op training of het kunnen spelen van wedstrijden. Zeker niet in een situatie van volledige overmacht waarin we momenteel als samenleving zijn terechtgekomen. 

  We hopen met deze uitleg niet alleen een technische uitleg te geven over de noodzaak van contributie inning, maar we hopen ook een beroep op u als lid van de vereniging te doen. Juist in deze tijd moeten we als leden dicht bij elkaar gaan staan, uiteraard kan dit nu alleen maar in figuurlijke zin.

  Wij rekenen op een ieders begrip.