• Contributie Tarieven

 • Categorie

 • Per maand

 • Senioren

  JO 19 t/m JO14

  JO 13 t/m JO 8

  Kabouters

  Niet spelende leden

  Donateurs

   

 •     € 22,50

      € 18,00

      € 16,00

    € 3,50

  € 7,-

  € 7,-

 • Rabobank rekeningnummer: NL44 RABO 0109 0318 22

     
  Bovengenoemde contributiebedragen gelden als u een automatische incasso heeft getekend bij de vereniging of als u het zelf heeft geregeld bij de bank om de contributie automatisch te laten afschrijven.

  Alle incasso’s zullen rond de 24ste van de betreffende maand worden ingehouden.

  Het stopzetten van contributie kan alleen i.v.m. medische redenen en met doktersverklaring.

  Het lid dient hiervoor wel bewijsstukken (doktersverklaring) aan de ledenadministratie te overhandigen.

  Contributie commissie

   Voor vragen kunt u ons ook mailen:

  contributie@fcdenhelder.nl