• Cees van der Made (coördinator jeugd) stopt.

    10 jan 2022
  • Helaas hebben privé omstandigheden Cees van der Made er toe doen besluiten om zijn taak als coördinator middenbouw neer te moeten leggen.

    Het bestuur, de jeugdcommissie en de grote groep trainers waar Cees mee heeft gewerkt willen langs deze weg Cees bedanken voor zijn inzet.

    We hopen Cees snel weer op ons complex te mogen begroeten.