• Betalen? Alleen nog maar met Pin!
   
  Dit seizoen gaat FC Den Helder per 1 november volledig over op pinnen en kan er dus alleen nog maar betaald worden in de kantine door middel van pinnen.
  De club kiest hiervoor om een aantal redenen:
   
  Snel, gemakkelijk en simpel! Vrijwel iedereen is in het bezit van een bankpas en de pinapparaten bij FC Den Helder zijn ook geschikt om contactloos te betalen. Pinbetalingen gaan in de regel ook sneller dan contante betalingen.
   
  Veiligheid, omdat er geen contant geld meer is in de kantine wordt het werken voor de vrijwilligers in de kantine veiliger.
   
  Tijdswinst, het kost vrijwilligers van FC Den Helder relatief veel tijd om kasgelden klaar te leggen, te tellen en af te storten bij de bank. Al deze stappen hoeven na het overgaan op alleen pinbetalingen niet meer genomen te worden.
   
  Uitbannen van verschillen, door over te gaan op alleen nog maar pinbetalingen zullen er vrijwel geen verschillen (zowel over als tekort) meer zijn.
   
  Wij zijn ons ervan bewust dat het overgaan op alleen pinbetalingen in het begin misschien voor verwarring gaat zorgen. Bijvoorbeeld omdat iemand geen bankpas bij zich heeft en nog niet van de ver-andering op de hoogte was. Maar wij gaan ervanuit dat iedereen snel gewend zal zijn aan de gewijzigde manier van betalen en we snel de voordelen van het alleen nog maar pinnen ondervinden.