Nieuws

Update van het Bestuur
30-03-2020 00:00:00

De coronacrisis raakt ons allemaal. Het dagelijks leven staat op zijn kop. Natuurlijk is voetbal dan slechts een bijzaak, maar voor velen van ons wel een belangrijke. Nu het ernaar uitziet dat deze crisis, of de gevolgen ervan, zich voorlopig nog wel laten voelen, hebben we als bestuur besloten onze leden en sponsoren regelmatig een update te verstrekken over de stand van zaken binnen F.C. Den Helder. 

 

Allereerst willen we iedereen binnen de club die op welke wijze dan ook geraakt wordt in deze situatie, veel sterkte toewensen. Voor zover bekend is er, op het moment van dit schrijven, nog niemand uit onze ledenkring ernstig ziek geworden of erger. We wachten in spanning af en wensen alle beleidsmakers en medewerkers in vitale sectoren, met de zorg voorop, heel veel sterkte en kracht toe. We hopen oprecht dat zij het vol kunnen houden, er wordt heel veel van hen gevraagd.

 

Zoals bekend zijn alle sportactiviteiten binnen de club volledig stil komen te liggen. Komende week, naar verwachting a.s. woensdag, zal de KNVB meer duidelijkheid verstrekken over de voortgang van de abrupt afgebroken competities. Uiteraard wordt er volop gespeculeerd.

Van een definitieve streep erdoor, tot het uitspelen in alle mogelijke varianten, met of zonder publiek, wel of niet in juni of zelfs nog later: het blijft gissen. Veel zal afhangen van de beslissingen die de overheid 31 maart a.s. zal nemen. Tot die tijd rest ons weinig anders dan afwachten.

 

Velen maken zich, terecht, zorgen over de financiële gevolgen voor de vereniging. Immers, horeca- en evenementeninkomsten zijn volledig opgedroogd, terwijl vele kosten gewoon doorlopen.

Gelukkig heeft de overheid beloofd mee te willen denken en werken. Een voorbeeld hiervan is het uitstel van het betalen van belastingen en huur van de velden. Let wel, uitstel en (nog?) geen afstel. Vele andere kosten lopen echter gewoon door. Geen inkomsten, wel uitgaven: kunnen we dat dit seizoen volhouden? Om u gerust te stellen; bij alle doorgerekende scenario’s is de liquiditeitspositie van de club niet in gevaar. Met andere woorden: we kunnen aan onze vaste verplichtingen blijven voldoen.

 

De KNVB is voortdurend bezig een breed front te vormen van clubs en overige sportorganisaties om te voorkomen dat iedere vereniging zelf gaat proberen een regeling te treffen met de overheid. Ook het NOC/NSF is hierbij betrokken. Wat ons betreft is dat een goede zaak; de krachten bundelen is bij dit onderwerp uitermate belangrijk.

 

 

Als bestuur van F.C. Den Helder hopen we erop dat juist nu iedereen, leden en sponsoren, achter de club blijft staan. De plaatselijke voetbalclubs hebben een belangrijke plaats in het sociale leven in onze stad.

 

Laten we er alles aan doen om dat ook zo te houden.

 

Bestuur F.C. Den Helder

 

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week