Nieuws

Contributieverhoging
21-06-2018 00:00:00

                                                  

 

Aan alle leden van F.C. Den Helder,

Op de Algemene Ledenvergadering van 16 november 2017 j.l. is besloten om de contributie per 1 juli 2018 te verhogen.

De maandelijkse contributiebedragen worden:

Senioren                              € 20,00
JO19/JO14-Junioren           € 15,50
JO13/JO8-Pupillen              € 13,50
Kabouters                            €   3,00

Niet spelende leden             €   6,00
Donateurs                            €   6,00


Rabobank rekeningnummer: NL44 RABO 0109 0318 22

    
Bovengenoemde contributiebedragen gelden als u een automatische incasso heeft getekend bij de vereniging of als u het zelf heeft geregeld bij de bank om de contributie automatisch te laten afschrijven.

Wij vragen u vriendelijk met bovengenoemde wijziging rekening te houden en per 1 juli 2018 de bovengenoemde bedragen over te maken. Heeft u een automatische incasso bij de bank dan moet u zelf het maandbedrag aanpassen. Geef dit zo snel mogelijk door in verband met de verwerkingstijd. Heeft u een automatische incasso bij de vereniging ondertekend dan hoeft u niets te doen. De vereniging zal automatisch het goede contributiebedrag van uw rekening af schrijven.

Alle incasso’s zullen rond de 24ste van de betreffende maand worden ingehouden.

Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht en vragen u vriendelijk rekening te houden met bovengenoemde wijziging.

Bestuur F.C. Den Helder

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week