Nieuws

Opzeggen/verandering.
17-05-2020 00:00:00

 

Opzeggen/verandering voor volgend seizoen:

 

Opzeggen


Uitsluitend schriftelijk te melden voor 1 juni naar;


Ledenadministratie F.C. Den Helder
Jan in 't Veltstraat 89

1781 SG  Den Helder of bij: ledenadministratie@fcdenhelder.nl

 

Verandering

 

De KNVB accepteert overschrijving naar een andere club tot en met 15 juni.

 

Opzeggingen of verzoeken bij andere personen, commissies of instanties hebben geen rechtskracht.

 

Beëindiging van het lidmaatschap zal pas dan worden geaccepteerd indien en zodra aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes, en/of (restanten van) contributie e.d. en/of het inleveren van door F.C. Den Helder in bruikleen gegeven wedstrijd- en trainingskleding en -attributen.

 

U ontvangt schriftelijk bericht of uw lidmaatschap daadwerkelijk is beëindigd dan wel omgezet.

 

Een speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden.

Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging.

Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht.


 

Indien u na 1 juni het lidmaatschap opzegt, lopen de contributieverplichtingen nog een seizoen door!!

 

 

Ledenadministratie F.C. Den Helder

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week