Functie :Secretaris JC
Naam :Joke de Vreugd
E-mail :secretaris.jeugd@fcdenhelder.nl
Telefoon : 06 203 290 13
Opmerkingen :

Kerntaak:


Gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen:

Contacten met en coördinatie jeugdtrainers;
Contacten met en coördinatie jeugdleiders;
Nevenactiviteiten in de zgn. stille periode;
In overleg met de technische commissie de opzet van tijden van trainingen bepalen; Contact met de seniorenafdeling, ivm overgang junioren naar senioren;

Contact met de ouders in samenwerking met technische commissie Organiseert wervingsactiviteiten 

 

 

Functie- en taakomschrijving: Secretaris Jeugdcommissie

 

• Bepaald mede het beleid van de jeugdcommissie

• Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van de jeugdcommissie.

• Verzorgt de correspondentie met leden van andere verenigingen en de KNVB en houdt hiervan een kopie achter voor de alg. secretaris van het hoofdbestuur.

• Brengt ingekomen stukken ter kennis van de jeugdcommissie en handelt deze in overleg met de jeugdcommissie af.

• Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van de jeugdafdeling en legt de daarin opgenomen besluiten vast.

• Legt actiepuntenlijst aan voor zaken welke niet onmiddellijk kunnen worden behandeld c.q. afgedaan.

• Zorgt voor archivering van inkomende en uitgaande stukken.

• Verzorgt de administratie van strafzaken, de adreslijst van leden van de jeugdcommissie, jeugdtrainers en leiders.

• Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand jeugd.

• Stelt jaarverslag samen voor de algemene ledenvergadering.

• Verzorgt het inschrijven van nieuwe jeugdleden, inclusief de intakebijeenkomst. • Vervangt bij officiële gelegenheden de voorzitter jeugd bij diens afwezigheid.

 

 

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week