Vacaturekrant

F.C. Den Helder vacaturekrant vrijwilligers

Voetbalvereniging F.C Den Helder is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers.

Momenteel zijn er ongeveer 200 vrijwilligers actief.

De ene vrijwilliger besteed meer tijd aan F.C. Den Helder dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele krachten, echter dit zal leiden tot een forse contributieverhoging, wat het bestuur als ongewenst heeft bestempeld. Tenslotte willen we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar maken.

Is vrijwilligers werk iets voor u ?

F.C. Den Helder heeft ongeveer 200 vrijwilligers die professioneel en vakkundig invulling geven aan diverse taken. Daarbij speelt niet alleen sportiviteit maar ook gezelligheid een belangrijke rol. Wellicht verruimt ook u uw sociale contacten binnen onze gemeente door deel uit te maken van deze groeiende groep mensen.

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid

1. Voetbalvereniging F.C. Den Helder doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging.

2. Voetbalvereniging F.C. Den Helder vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daar in bij en hebben daar zelf baat bij.

3. Behoudens enkele uitzonderingen wordt door Voetbalvereniging F.C. Den Helder geen geldelijke vergoeding gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Eventuele onkosten gemaakt voor de F.C. Den Helder worden na overleg vergoed.

4. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij Voetbalvereniging F.C. Den Helder. Een vrijwilliger een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag geen sprake zijn.

5. Voetbalvereniging F.C. Den Helder stimuleert vrijwilligers cursussen te volgen. Bijvoorbeeld voor trainer- en scheidsrechteropleidingen.

6. Voetbalvereniging F.C. Den Helder zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen.

7. Het moet leuk zijn om bij Voetbalvereniging F.C. Den Helder een functie uit te voeren

8. Mensen kunnen makkelijker gevraagd worden voor een functie als het takenpakket beschreven is.

 

F.C. Den Helder is op zoek naar:

 

 

 

Functie Scheidsrechter jeugd

Plaats in de vereniging Onder het Jeugdbestuur

Tijd 2 uur per week

Taken

 • Op  de  hoogte  te  zijn  van  het  Normen  &  Waarden  F.C.  Den  Helder  (gedragsreglement) en hiernaar te handelen;
 • Het fluiten/leiden van wedstrijden en toernooien;
 • Tijd bijhouden, doelsaldo en overtredingen noteren;
 • Controleren speelveld en doelen;
 • Ballen en grensrechtervlaggen meenemen en inleveren;
 • Reglement KNVB toepassen;
 • Eindstand en overtredingen doorgeven aan wedstrijdsecretariaat;
 • Afhandelen digitaal wedstrijdformulier.

 

Functie Scheidsrechter senioren

Plaats in de vereniging Onder de technische commissie

Tijd 2 uur per week

Taken

 • Op  de  hoogte  te  zijn  van  het  Normen  &  Waarden  F.C.  Den  Helder  (gedragsreglement) en hiernaar te handelen;
 • Het leiden van wedstrijden en toernooien volgens de regels van de KNVB;
 • Reglement KNVB toepassen;

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week