Opzeggen

Uitschrijven bij F.C. Den Helder

U kunt uw lidmaatschap als volgt opzeggen:

Schriftelijk afmelden per e-mail voor 31 mei naar ledenadministratie@fcdenhelder.nl

 

of per brief naar: 
Ledenadministratie F.C. Den Helder
Jan in 't Veltstraat 91
1781 SG Den Helder 

 

Denk erom:

U gaat een verbintenis aan voor een heel seizoen. Het seizoen start op 1 juli en loopt tot 30 juni!
Bijvoorbeeld: Wilt u in januari stoppen dan dient u tot juli contributie te betalen.

 

Indien u na 31 mei het lidmaatschap opzegt, lopen de contributieverplichtingen nog een seizoen door!!

 

 

1. Zijn aan alle contributieverplichtingen voldaan? Check bij de contributiecommissie.


2. Zijn kleding, sleutels of andere door de club beschikbaar gestelde materialen ingeleverd (geldt meestal     alleen voor selectieteams)

 

3.De opgelegde geldboetes door de KNVB moeten zijn voldaan.

 

4.Het stopzetten van contributie kan alleen i.v.m. medische redenen en met doktersverklaring.

Het lid dient hiervoor wel bewijsstukken (doktersverklaring) aan de ledenadministratie te overhandigen.

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week